Klachten

We vinden het belangrijk dat u met uw vragen, opmerkingen of klachten naar school komt en deze bespreekt met de leerkracht. Alleen zo kunnen we weten wat u ervaart. Meestal kunnen we eventuele problemen oplossen, in een ander geval zullen we uitleggen waarom we op een bepaalde manier handelen. En realiseert u zich dat waar gewerkt wordt, misverstanden kunnen ontstaan of fouten gemaakt worden. Dat is bij ons niet anders.
Komt u er met de leerkracht niet uit, meldt u zich dan bij de schoolleiding. Als er geen oplossing gevonden kan worden, kunt u een officiële klacht indienen.
Het bestuur hanteert de klachtenregeling van de Besturenraad - Centrum voor christelijk onderwijs. Indien u overweegt om een klacht in te dienen bij het bestuur of de landelijke klachtencommissie, kunt u een vertrouwenspersoon aanspreken. De vertrouwenspersoon gaat met u na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een officiële klacht of dat door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Een vertrouwenspersoon begeleidt u eventueel bij de verdere procedure en helpt u (indien nodig) bij het doen van aangifte bij de politie. Indien nodig verwijst hij naar instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. Een vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij te weten komt.
Een vertrouwenspersoon vervult zijn taak voor alle scholen van PCBO Amersfoort.  Het bestuur heeft voor de stichting twee vertrouwenspersonen aangesteld:

Mw drs. J.J. C. Stehouwer-Pelleboer (medicus)
033-4530580.
Drs. G. van Eck (theoloog)
033 - 4566229

Naast de beide vertrouwenspersonen van de stichting is door het bestuur op elke school een contactpersoon voor klachten benoemd, bij wie u of uw kind met vragen over klachten terecht kan.
De contactpersoon kan informatie geven over de klachtenprocedure en als dat nodig is voor eerste opvang zorgen. Voor De Wegwijzer  is de contactpersoon (juf) Janny Bout. Wanneer u besluit om een klacht in te dienen zal zij u voor verder advies en bemiddeling altijd doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon.

Het adres van de landelijke klachtencommissie is:
Landelijke Klachtencommissie Christelijk Onderwijs,
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Tel: 070 - 3861697 (van 9.30 - 15.00 uur)
info@klachtencommissie.org of
info@kringenrechtspraak.org

C:akepathDSC_0356.jpg

© 2012 PCBO de WegWijzer - ontwerp: Koning Harder - technische realisatie: QplusQ