SWPBS

Wat is PBS?
 

SWPBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Daarvoor zijn 3 gezamenlijke waarden geformuleerd. Binnen de school is het gedrag dat past bij deze waarden beschreven en wordt het de kinderen actief aangeleerd. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

Wat is PBS op De Wegwijzer?

Verantwoordelijkheid, respect en veiligheid  zijn de belangrijkste waarden voor onze school. De teams van De Wegwijzer, Partou BSO en  Peuterschool en de Koningin Wilhelminaschool werken met ouders actief samen in dit proces.  

SWPBS sluit aan bij De Vreedzame School, de sociaal – emotionele methode van De Wegwijzer.

Hoe is PBS zichtbaar op onze school?

  • De gedragsverwachtingen hangen zichtbaar op de plekken waar het gewenste gedrag verwacht wordt. U ziet in de school foto’s hangen waarop het goede gedrag te zien is. Het gewenste gedrag wordt visueel ondersteund door de Wobol: de PBS mascotte.

Wat merken de leerlingen en u van PBS?

Volgens een vast rooster worden er voorbeeldlessen van gedragsverwachtingen gegeven. Deze lessen hebben betrekking op het gedrag in alle openbare ruimtes van De Wegwijzer/KWS.

Hieronder een stukje van een les:

 

We gaan oefenen met onze jassen en tassen opruimen.

Wat zijn ook alweer de regels die gelden in de gang?

Ja, inderdaad, dat zijn:

  • Ik laat iemand werken/spelen die aan het werk of aan het spelen is (respect).
  • Ik ben zuinig op spullen van mijzelf en anderen (respect).
  • Ik doe mijn tas in de bak = kleuters (verantwoordelijkheid).
  • Ik doe mijn jas en andere eigendommen in de luizenzak (verantwoordelijkheid).
  • Ik loop rustig (veiligheid).

Heel goed onthouden! Op die manier zorgen we ervoor dat we respect hebben voor een ander, dat we verantwoordelijk zijn voor wat we doen en we zorgen dat het veilig is voor ons allemaal. Ik (de leerkracht) ga het nu een keer voordoen. Letten jullie op wat ik allemaal goed doe.

 Alle lessen worden met alle leerlingen geoefend in de betreffende ruimte.

 

 

 
 
 
 
© 2012 PCBO de WegWijzer - ontwerp: Koning Harder - technische realisatie: QplusQ