Religieuze identiteit

Wij zijn een (protestants) christelijke school. Het team vindt inspiratie vanuit het christelijk geloof. Dat is voor ons een rijke bron. In onze school is dat merkbaar: we vieren de christelijke feesten en staan stil bij de oorsprong van die feesten. Wij verwachten dat alle leerlingen daaraan deelnemen. Maar het is iedere leerling vrij om eigen en andere inspiratiebronnen te hebben.
Wij vinden onze schoolgemeenschap een mooie plaats om kinderen enerzijds bewust te laten zijn van hun eigen religieuze identiteit, en anderzijds kennis te maken met andere religieuze identiteiten. Wij denken dat je je eigen identiteit juist kunt laten groeien in ontmoeting met anderen, voor ons geldt dat ook voor de religieuze identiteit.
Zoals wij van niet-christelijke ouders en leerlingen vragen ons uitgangspunt te respecteren, zo vragen wij van christelijke ouders en leerlingen om evenzeer respect te hebben voor kinderen en ouders die geen of een andere religieuze identiteit hebben.
In onze school vieren wij de christelijke feesten en we zijn regelmatig in gesprek over gebruiken, rituelen, feesten uit andere religies en/of culturen.
Onze school wil kinderen leren om te gaan met diversiteit (op talloze terreinen) zonder de eigen identiteit op te geven of aan anderen op te dringen.

C:akepathDSC_0095.jpg

© 2012 PCBO de WegWijzer - ontwerp: Koning Harder - technische realisatie: QplusQ