Pedagogische identiteit

Enkele van de basale voorwaarden om te kunnen leren, zijn de behoeften aan veiligheid en zekerheid, aan sociaal contact en aan waardering en erkenning. Naast het leren van taal, rekenen en andere kennisvakken, besteden we veel aandacht aan die dingen die van invloed zijn op het welbevinden van de kinderen. Een voorbeeld daarvan is het programma van De Vreedzame School. Hierin worden kinderen o.a. geleerd hoe om te gaan met verschillen. Ook besteden we aandacht aan het maken van afspraken met elkaar. Dat doen we al in groep 1 en dat loopt door tot en met groep 8.
Als school vormen we met elkaar een gemeenschap. In onze gemeenschap staat leren centraal. Dat geldt voor de kinderen, maar ook voor de leerkrachten en de directie van de school, en daar waar mogelijk ook voor ouders. 
Door onze school te zien als een gemeenschap, delen we met elkaar de verantwoordelijkheid om het goed te laten gaan op school. De school is daarmee niet alleen een plek waar kinderen leren hoe je vermenigvuldigt, waar Appingedam ligt, in welk jaar de Afsluitdijk werd gebouwd of hoe je een zin kunt ontleden. De school is ook een oefenplaats voor talloze andere zaken: hoe ga je om met verschillen tussen mensen, hoe kom je met een groep tot een besluit als de meningen verdeeld zijn en hoe zeg je ‘nee’ tegen iets dat je niet bevalt?
Wij streven naar een klimaat waar ruimte is voor diversiteit, waar verschil van mening een reden is om met elkaar in gesprek te gaan. Wij streven naar een klimaat waarin leren op heel verschillende manieren kan en mag plaatsvinden.

Les kleuters.jpg

 

© 2012 PCBO de WegWijzer - ontwerp: Koning Harder - technische realisatie: QplusQ