Passend onderwijs

Op De Wegwijzer werken wij volgens de 1-zorgroute. Handelingsgericht werken en groepsplannen vormen daarin belangrijke uitgangspunten voor hoe wij werken.
Bij ons zijn alle kinderen van 4 tot 12 jaar welkom!  (Primair uit ons voedingsgebied: Schothorst en De Koppel; secundair ook van daarbuiten.) Voor kinderen die bijzondere zorg nodig hebben in hun ontwikkeling zoeken we graag naar mogelijkheden. Dat zal niet altijd lukken. Soms vragen kinderen zulke specifieke zorg en/of aandacht, dat wij die in de setting van onze school niet kunnen realiseren. Soms lopen we tegen de grens aan dat in een bepaalde groep al zoveel extra zorg geboden wordt, dat het ongewenst is voor de ontwikkeling van de groep en de leerlingen in die groep, om de groep (opnieuw) te wijzigen.
Daar waar het enkel op faciliteiten aankomt, zullen we onderzoeken of er oplossingen te vinden zijn om deze belemmering op te heffen. We willen ons richten op wat kan, op wat gerealiseerd kan worden, op wat mogelijk is of mogelijk gemaakt kan worden.
Wij zullen daar waar mogelijk invloed uitoefenen om het mogelijk te maken dat kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte reële kansen hebben om onderwijs te volgen in een reguliere basisschool en in het bijzonder op De Wegwijzer.
Wij hechten aan diversiteit in onze school, dat geldt ook op het gebied van Passend Onderwijs.
In principe geven wij onderwijs aan en in groepen. Maar daar waar dat nodig is kunnen we extra ondersteuning bieden door extra leerkrachten en/of onderwijs assistenten. Deze extra ondersteuning wordt, afhankelijk van de behoefte van de betrokkenen leerling(en) en leerkracht buiten de groep of in de groep gegeven.
Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind op school. Dat geldt zeker als de ontwikkeling van een kind anders verloopt dan gemiddeld. 

Download hier het document schoolgebonden-ondersteuningsteams.docx

C:akepathDSC_0220.jpg

© 2012 PCBO de WegWijzer - ontwerp: Koning Harder - technische realisatie: QplusQ