Onderwijskundige identiteit

Wij geven onderwijs in groepen. Dat wil niet zeggen dat alle kinderen in een groep allemaal precies hetzelfde doen en leren. Sommige kinderen leren heel makkelijk en hebben behoefte aan extra en/of andere leeropdrachten. Andere kinderen hebben veel herhaling nodig om iets te leren. In ons onderwijs houden we rekening met die verschillen. 
Daar waar het kan krijgen leerlingen op hun leerstijl en hun leertempo afgestemd onderwijs van de eigen groepsleerkracht in de eigen groep.
Daar waar nodig kan een leerling aanvullend op, of in de plaats van, het onderwijs in de groep een periode extra ondersteuning krijgen van een andere leerkracht of een onderwijs assistente. Dat kan individueel zijn of in een groepje met enkele andere leerlingen. 
Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling zich ontwikkelt, successen ervaart, maar ook leert omgaan met hindernissen in het leren.

© 2012 PCBO de WegWijzer - ontwerp: Koning Harder - technische realisatie: QplusQ