De Vreedzame School

De Wegwijzer is al jaren een zogenaamde Vreedzame School. Het programma De Vreedzame School maakt van de school een gemeenschap, waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt, en op een positieve manier met elkaar omgaat. Leerlingen hebben een stem in de school, dat wil zeggen dat leerlingen invloed kunnen uitoefenen op het klimaat in de klas en school en hier ook de verantwoordelijkheid voor krijgen. Om dit te bereiken wordt conflictoplossing als uitgangspunt genomen. Door middel van een serie lessen leert iedereen op school om beter met conflicten om te gaan. De lessen zijn de kern van het programma van De Vreedzame School. De lessen zijn verdeeld over zes blokken:
Onze klas: hierin staat het creëren van een positief klimaat in de klas centraal, zo worden er bijvoorbeeld afspraken gemaakt over hoe er wordt omgegaan met elkaar in de klas;
Conflicten zelf oplossen: in dit blok leren kinderen wat een conflict is en hoe je zelf een conflict op kunt lossen;
Communicatie: hierin wordt geleerd hoe je jezelf kunt verplaatsen in iemand anders, hoe je luistert en hoe een misverstand kan ontstaan;
Gevoelens: in dit blok staat het herkennen van je eigen en andermans gevoelens centraal;
Mediatie: in dit blok wordt leren kinderen wat mediatie is en hoe het werkt;
Anders en toch samen: in dit blok staat samenwerken en het waarderen van verschillen centraal.
Ieder jaar worden leerlingen opgeleid tot mediatoren. Deze mediatoren bemiddelen leerlingen bij elkaars conflicten. Het is een van de meest concrete uitwerkingen van het principe dat kinderen zelf verantwoordelijkheid hebben voor het klimaat op school. Via de groepsvergaderingen hebben kinderen  invloed op besluiten die hen aangaan, tegelijkertijd leren ze op een actieve manier om met democratie om te gaan.
 
C:akepathDSC_0159.jpg
© 2012 PCBO de WegWijzer - ontwerp: Koning Harder - technische realisatie: QplusQ