Verdiepingsklas

Verdiepingsklas 2016-2017

Basisschool de Wegwijzer heeft twee verdiepingsklassen: één voor de middenbouw en één voor de bovenbouw.

De verdiepingsklas richt zich op verrijking van het lesaanbod. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Briljant-stappenplan. Het volgen van het stappenplan stimuleert eigenaarschap en bevordert de (meta)cognitieve vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

De werkwijze is geïnspireerd op het TASC-model (Wallace, 2002), de herziene versie van de Taxonomie van Bloom (1956; Anderson & Krathwohl, 2001), oplossingsgericht werken (Caufman & Van Dijk, 2014), onderzoekend leren (De Groof, Donche & van Petegem, 2012), de Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling (SLO, 2017), executieve functies (Dawson & Guare, 2011) en 21e eeuwse vaardigheden (Thijs, Fisser & van der Hoeven, 2014). 

In de verdiepingsklas wordt aan verschillende projecten gewerkt.

De verdiepingsklas wordt gegeven door Marije den Otter op donderdag. Het mailadres van juf Marije: m.denotter@pcboamersfoort.nl.

Hierna volgt een impressie van schooljaar 2016-2017

Het vierde en laatste blok van dit schooljaar was een 'vrije keuze' blok. Leerlingen mochten zelf een onderwerp kiezen. 

presentatie blok 4 mb

Een kruising tussen een Griekse en een Romeinse soldaat: een Griekse Romein! (presentatie blok 4 middenbouw)

presentatie blok 4 bb

 

Presentatie over bliksem (presentatie blok 4 bovenbouw)

Blok 3 ging over techniek: tandwielen, hefbomen en katrollen. Leerlingen beantwoordden hun leervragen, zoals: hoe werkt een fietsbel en een wekker? Hoe werkt een hefboom? Daarvoor schroeven sommigen wekkers en fietsbellen uit elkaar, anderen maken een hefboom. Er is hard gewerkt en veel ontdekt! We hebben dit blok afgesloten met een presentatie voor ouders.

techniek vk bb papierribbelaar

papierribbelmachine maken met tandwielen

Blok 2 ging over 'vuur' (van november 2016-januari 2017). In dit project zochten leerlingen antwoorden op hun leervragen, bijvoorbeeld over vuur in de steentijd, vuurwerk, lucifers, vulkanen, proefjes met vuur, de brandweer, et cetera. De leerlingen hebben een poster, spel of werkstuk gemaakt en dit aan elkaar gepresenteerd. De leerlingen kregen ook twee gastlessen: één les over de natuurkundige kant van vuur en één les van een brandweerman. De bovenbouwgroep is daarnaast gestart met 'Probleemgame'. Bij Probleemgame leren de leerlingen een probleem te signaleren en een oplossing daarvoor te ontwerpen. Gekozen is voor het probleem: zwerfafval in de wijk.

Gastles 1 over vuur: proeven die laten zien dat vuur drie elementen nodig heeft: zuurstof, brandstof en warmte.

vuurproefje mb

vuurproefje bb 2

Gastles 2 over de brandweer:

les brandweer mb 2

les brandweer bb1

Presentatie blok 'vuur' door middel van een spel:

presentatie blok vuur mb

presentatie blok vuur bb

Blok 1 ging over (eerlijke) chocola (september-november 2016). De leerlingen hebben cacaonibs geproefd, chocoladerecepten bedacht en antwoorden gezocht op hun leervragen. Ze sloten het blok af met mooie PowerPointpresentaties!

Zelfbedachte en gemaakte chocolade-recepten: 

vk bb chocola les 6

 

vk chocola les 6

2016 chocola vk mb 1

'blind' proeven van het verschil tussen pure, witte en melkchocola (middenbouw)

2016 vk bb chocola 2

Juf Emily vertelt over haar bezoek aan een chocoladefabriek in Nicaragua (bovenbouw)

© 2012 PCBO de WegWijzer - ontwerp: Koning Harder - technische realisatie: QplusQ